Leasing fotowoltaika

Jak sfinansujesz instalacje fotowoltaiczną dla Twojej firmy?

Ogólnopolski program "Energia Plus"

Poprzez pożyczkę możliwe jest sfinansowanie aż 85% kosztów kwalifikowanych. Na tę formę wsparcia przeznaczono znaczną część środków, około 1 265 000 000,00 zł.

Gwarancja Biznesmax z dotacją

Pożyczka jest skierowana do przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich firm i udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W przypadku, gdy osoba biorąca kredyt nie będzie w stanie uregulować zobowiązania ze swoich własnych środków, Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę gwaranta i ureguluje zobowiązanie w jej imieniu.

Pozyskujemy dofinansowanie

Zapewniamy pomoc w efektywnym pozyskiwaniu środków na Twoją inwestycję. Dostępne są różnorodne formy wsparcia, w tym dotacje, kredyty o niskim oprocentowaniu oraz elastyczne opcje leasingowe.

Programy regionalne

W trakcie poszukiwań finansowania dla projektu budowy instalacji fotowoltaicznych, zaleca się również skupienie uwagi na programach regionalnych. Takie wsparcie jest dostępne poprzez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dodatkowo, środki finansowe oferowane na poziomie gminnym mogą również okazać się pomocne w realizacji projektu.

Co zyskasz dzięki instalacji fotowoltaicznej w swojej firmie?

Oszczędność

Posiadanie własnej instalacji fotowoltaicznej przynosi wielorakie korzyści. Generowanie własnego prądu eliminuje konieczność zakupu energii od dostawcy, co pozwala unikać obaw związanych z rosnącymi cenami energii. Dodatkowo, możliwość zyskownej sprzedaży ewentualnych nadwyżek wytworzonej energii stanowi dodatkową korzyść. Im wyższe ceny energii na rynku, tym większy potencjalny zysk dla posiadacza instalacji fotowoltaicznej. W ten sposób posiadanie takiej instalacji staje się nie tylko ekologiczne, ale także ekonomicznie opłacalne. To podwójna korzyść dla użytkownika.

Wzrost konkurencyjności

Inwestując w instalację fotowoltaiczną, można znacząco obniżyć koszty energii elektrycznej, co skutkuje redukcją kosztów produkcji produktów lub świadczenia usług. Taka efektywność energetyczna pozwala firmie oferować klientom atrakcyjniejsze ceny, co może przyczynić się do wyprzedzenia konkurencji i zdobycia przewagi na rynku. Oferowanie konkurencyjnych cen może być atrakcyjnym elementem strategii biznesowej, przyciągając klientów zainteresowanych oszczędnościami i zrównoważonym podejściem.

Odliczenie od podatku

Decydując się na inwestycję w fotowoltaikę, masz możliwość oszczędności na podatku dochodowym oraz możesz odliczyć pełne 23% VAT. Te korzyści finansowe mogą przekładać się na oszczędności wynoszące co najmniej kilka tysięcy złotych.

Wizerunek ekologicznej firmy

Ochrona środowiska staje się coraz ważniejsza dla klientów, którzy coraz chętniej preferują ekologiczne firmy. Dzięki zainstalowaniu fotowoltaiki Twoje przedsiębiorstwo będzie postrzegane jako świadome i odpowiedzialne za środowisko, co może przyczynić się do zwiększenia zaufania klientów oraz poprawy wizerunku firmy.

Oto pytania, na które być może szukasz odpowiedzi:

Dach Twojej firmy to nie jedyny miejsce dla instalacji fotowoltaicznej. Równie dobrze możemy ją posadowić na gruncie, obok firmy, na parkingu w formie wiaty solarnej lub na elewacji budynku.

W naszym kalkulatorze porównamy zużycie energii elektrycznej Twojego przedsiębiorstwa z prognozowaną produkcją. Następnie według Twoich preferencji dobierzemy taką moc instalacji, która będzie maksymalizowała autokonsumpcję, współpracowała z magazynem energii lub generowała nadwyżki.

Sam proces projektowy, który kończy się uzyskaniem pozwolenie na budowę, jest mocno uzależniony od tempa w jakim instytucje wydają niezbędne zgody. Etap ten trwa od 8 do 14 miesięcy. Dlatego, jeśli planujesz inwestycję w fotowoltaikę dopiero za parę lat, warto wcześniej zadbać o formalności.

Przy obecnych zawirowaniach na rynku energii, czas zwrotu inwestycji wynosi od 4 do 7 lat. Dokładne wyliczenie przedstawimy w naszym kalkulatorze.

Formularz kontaktowy


CHCESZ uzyskać więcej informacji?
skontaktuj się z nami!

kontakt:

NIP: 7831866757
KRS: 0000998162
REGON: 523463264
Kapitał zakładowy: 90 000 zł

BG ENERGY GROUP © 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Scroll to Top