Dzierżawa gruntu pod fotowoltaike

Korzystanie z energii odnawialnej, takiej jak energia słoneczna, jest coraz bardziej popularne na całym świecie. Wielu inwestorów i przedsiębiorstw decyduje się na inwestycję w instalację fotowoltaiczną, w postaci farmy fotowoltaicznej czy komercyjnej instalacji produkującej energię na potrzeby przedsiębiorstwa. W tym artykule skupiamy się na aspekcie doboru odpowiedniego miejsca pod budowę oraz przyjrzymy się, dlaczego dzierżawa gruntów pod farmy fotowoltaiczne może być korzystna dla posiadaczy gruntów.

Czym jest dzierżawa gruntów?

Dzierżawa gruntów to umowa pomiędzy właścicielem nieruchomości, a firmą zajmującą się budową farm fotowoltaicznych, która umożliwia wykorzystanie terenu do ubiegania się o niezbędne pozowlenia tj. warunki zabudowy, warunki przyłączenia, pozwolenie na budowę oraz przekształcenie terenu na cele produkcyjne, 
a dokładnie produkcji energii z odnawialnych źródeł. Umowa dzierżawy stanowi tytuł prawny do nieruchomości
i w tym przypadku po 30 latach nie zachodzi tzw. zasiedzenie nieruchomości, jednak zapobiegliwość właścicieli sprawia, że najczęstszym okresem zawierania umów jest 29 lat.

Źródło własne

Korzyści dzierżawy gruntów pod farmy fotowoltaiczne

Dzierżawa gruntów pod farmy fotowoltaiczne, może przynieść wiele korzyści właścicielowi nieruchomości, jak i dzierżawcy. 

 • Sprzedaż ekologicznej energii – dzięki zainstalowaniu paneli fotowoltaicznych na dzierżawionym terenie można sprzedawać energię elektryczną wyprodukowaną przez farmę fotowoltaiczną. Jest to przyjazne dla środowiska rozwiązanie, które pomaga zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i zredukować zależność od konwencjonalnych źródeł energii. Roczne przychody ze sprzedaży energii uwarunkowane są cenami energii na giełdzie lub podpisanymi umowami średnio i długoterminowymi z odbiorcami.
 • Dodatkowy dochód dla właściciela gruntu – dzierżawa gruntów pod farmę fotowoltaiczną może być dodatkowym źródłem dochodu dla właściciela nieruchomości. Dzierżawca płaci regularnie (najczęściej raz w roku) za korzystanie z terenu. Obecne stawki za hektar dzierżawionej powierzchni oscylują pomiędzy 14 000 – 20 000 zł rocznie.

Jak znaleźć grunt pod farmy fotowoltaiczne?

Właścicieli chcących oddać w dzierżawę grunty można znaleźć poprzez:

 • kampanię reklamową w internecie,
 • grupy w mediach społecznościowych,
 • podjęcie współpracy z gminami,
 • spotkania door to door.

Jednak pamiętajmy, że nie każda działka ma potencjał do wykorzystania pod budowę farmy fotowoltaicznej i za każdym razem powinniśmy sprawdzić nieruchomość. 

Analiza gruntów zawiera szereg informacji, najważniejsze z nich to:

 • wielkość działki oraz jej kształt,
 • klasa gruntu,
 • weryfikacja form ochrony przyrody,
 • sprawdzenie księgi wieczystej,
 • odległość od linii średniego napięcia,
 • odległość od głównego punktu zasilania (GPZ),
 • sprawdzenie czy występuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Źródło własne

Umowa dzierżawy gruntów pod farmy fotowoltaiczne

Kiedy znaleźliśmy odpowiedni grunt, ważne jest, aby uregulować warunki dzierżawy gruntu. Umowa dzierżawy powinna uwzględniać kwestie:

 • Okres umowy: określ, na jaki okres czasu zostaniesz objęty dzierżawą. Przeważnie okres ten to 29 lat, zdarzają się również umowy na okres 25 lat.
 • Wysokość czynszu dzierżawnego: ustalenie wysokości czynszu, jaki dzierżawca będzie płacił za korzystanie z terenu. Wysokość ustalenia może być ustalona na podstawie wielu czynników, w tym jak lokalizacja, wielkość terenu i potencjał energetyczny.
 • Waloryzacja czynszu: ważne jest aby umowa zawierała kwestie podwyżek kwoty czynszu o wskaźnik inflacji, z każdym rokiem trwania umowy.
 • Kwestie podatkowe: określ kto i w jakiej formie odpowiada za płatność podatku od nieruchomości.
 • Kwestia zabrania sprzętu i przywrócenia działki do stanu pierwotnego po zakończeniu okresu umowy: panele fotowoltaiczne zbudowane są min. z krzemu, szkła, aluminium, czy srebra. Obecnie wiele firm, w tym także BG Energy Group pracuje nad wydajną technologią recyklingu modułów fotowoltaicznych. Pomimo degradacji parametrów wydajnościowych moduły, będzie się opłacało poddać recyklingowi i sprzedać odzyskane surowce. Kolejnym elementem farm fotowoltaicznych są stalowo-aluminiowe konstrukcje, które nawet po 29 latach będą miały wartość chociażby złomu (kilkadziesiąt ton).

Jak wpływa farma fotowoltaiczna na otoczenie ?

Farmy fotowoltaiczne mają neutralny wpływ na środowisko naturalne. Nie emituje gazów, ani substancji mogących wpływać na życie osób mieszkających w pobliżu. Nie powinny jednak być sytuowane w miejscach, gdzie występuje forma ochrony przyrody ze względu na naturalny i niezakłócony charakter tych miejsc.

Rozwój technologii w branży OZE następuje bardzo szybko, obecnie pojawiają się rozwiązania konstrukcyjne pozwalające na produkcję energii oraz uprawę roślin jednocześnie (argofotowoltaika). Dzięki takim rozwiązaniom możemy korzystać zarówno z ziemi pod uprawy i produkcję roślinną oraz produkcję czystej energii, która przyczynia się do redukcji pyłów i gazów w powietrzu, którym oddychamy.

Perspektywy rozwoju w kwestii dzierżawy gruntów pod inwestycje OZE

Rynek dzierżawy gruntów pod inwestycje w odnawialne źródła energii ma duże perspektywy rozwoju. 

 • Rola energii odnawialnej w przyszłości – energia odnawialna, w tym energia słoneczna, odgrywa coraz większą rolę w globalnej transformacji energetycznej.
 • Rozwój technologii fotowoltaicznej – technologia stale się rozwija, co przekłada się na większą wydajność i moc paneli co daje niższy koszty instalacji. To sprawia, że dzierżawa gruntów pod farmy fotowoltaiczne staje się jeszcze bardziej opłacalna dla inwestorów chcących zainwestować kapitał.
 • Wzrost świadomości inwestycjnej w energię słoneczną – świadomość społeczeństwa na temat korzyści związanych z energią słoneczną rośnie. Inwestorzy coraz chętniej dzierżawę gruntów pod farmy fotowoltaiczne jako atrakcyjną inwestycję.
 • Polityka rządowa – wiele rządów i instytucji stawia na promowanie energii odnawialnej za pomocą różnego rodzaju programów i urządzeń. Dzierżawa gruntów pod farmę fotowoltaiczną, magazyn energii, czy turbinę wiatrową, może stanowić stabilne źródło dochodu na lata zarówno dla inwestora jak i właściciela gruntu.
Źródło własne

Podsumowanie

Dzierżawa gruntów pod farmy fotowoltaiczne to sposób na wykorzystanie gruntów o słabej żyzności oraz nieużytków do produkcji energii elektrycznej. Właściciele nieruchomości mogą uzyskać korzyści z tytułu dzierżawy przewyższające zysk ze sprzedaży wyprodukowanych plonów na gruntach słabej klasy, który dodatkowo rok do roku podlega waloryzacji. Należy jednak zwracać uwagę na zapisy umów, które są oferowane i korzystać z pomocy prawników przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy.

Jeśli jesteś zainteresowany dzierżawą gruntów pod farmę fotowoltaiczną, skontaktuj się z nami. Uzyskasz dodatkowe informacje i wsparcie w procesie dzierżawy.

Formularz kontaktowy


CHCESZ uzyskać więcej informacji?
skontaktuj się z nami!

kontakt:

NIP: 7831866757
KRS: 0000998162
REGON: 523463264
Kapitał zakładowy: 90 000 zł

BG ENERGY GROUP © 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Scroll to Top