Etapy kompletacji dokumentacji projektowej farmy fotowoltaicznej

Farma fotowoltaiczna to inwestycja, która może przynieść wiele korzyści. Odpowiednio zaprojektowana i zbudowana farma fotowoltaiczna może być źródłem stabilnego dochodu, a jednocześnie przyczynić się do ochrony środowiska. W tym artykule przedstawimy proces przygotowania dokumentacji i projektu farmy fotowoltaicznej.

Etap 1. Analiza terenu pod budowę farmy fotowoltaicznej

Pierwszym krokiem w procesie przygotowania projektu farmy fotowoltaicznej jest dokładna analiza terenu, na którym będzie ona zlokalizowana. W tym celu należy zbadać topografię terenu, nachylenie, ekspozycję na słońce, klasę gleby i odległość linii średniego napięcia od granicy działki. Na podstawie tych danych można określić optymalne miejsce dla farmy fotowoltaicznej i wyznaczyć parametry instalacji. Powyższe elementy mają również kluczowy wypływ na wysokość kwoty dzierżawy, która obecnie wynosi od 13 000 do 20 000 zł rocznie za hektar.

Etap 2. Projektowanie farmy fotowoltaicznej

Po dokładnej analizie terenu, należy przystąpić do rozpoczęcia prac projektowych. W tym etapie należy określić, jaka będzie planowana moc farmy fotowoltaicznej, jakie będą wymagania techniczne oraz jaki jest budżet na inwestycję. W zależności od tych parametrów, projektanci mogą wybrać najlepsze rozwiązania technologiczne i określić parametry modułów fotowoltaicznych, falowników, stacji transformatorowych, układu montażowego oraz kabli i złącz, które będą niezbędne do uzyskania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej średniego napięcia i w późniejszym etapie do przygotowania projektu budowlanego farmy fotowoltaicznej.

Etap 3. Przygotowanie dokumentacji

Po określeniu planowanej mocy oraz wyborze odpowiedniego sprzętu i materiałów, należy przystąpić do przygotowania dokumentacji, która będzie niezbędna do uzyskania pozwoleń na budowę i podłączenie farmy fotowoltaicznej do sieci energetycznej. Dokumentacja powinna zawierać m.in. : decyzję o warunkach zabudowy opatrzoną kaluzulą ostateczności, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach jeżeli obszar inwestycji przekracza 1 ha, warunki przyłączenia wraz z potwierdzonym miejscem wpięcia do sieci elektroenergetycznej.

Kolejnym krokiem jest wykonanie projektu budowlanego farmy fotowoltaicznej. Projekt ten powinien być zgodny z wytycznymi wynikającymi z dokumentacji oraz z lokalnymi przepisami i normami budowlanymi. Ważnym elementem projektu jest dobranie odpowiednich komponentów fotowoltaicznych, w tym paneli słonecznych, inwerterów, stacji transformatorowej, systemu montażowego oraz osprzętu. W projekcie budowlanym zawarte zostają również kwestie dróg wewnętrznych, powierzchni biologicznie czynnej, czy lokalizacji i wymiarów ogrodzenia.

Po wykonaniu projektu budowlanego farmy fotowoltaicznej należy uzyskać niezbędne zgody i pozwolenie na budowę. Ustawowo termin na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę to 65 dni. W zależności od okoliczności może wystąpić również konieczność uzgodnień z władzami samorządowymi np. w kwestii pozwolenia na wycinkę drzew.

Podsumowanie

Proces kompletacji dokumentacji jest bardzo czasochłonny. Od momentu podpisania umowy dzierżawy do uzyskania pozwolenia na budowę średnio mija 1,5 roku. W tym czasie zespół naszych ekspertów nadzoruje postępy, odpowiada na wezwania urzędów i czuwa nad każdym z projektów.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie projektowania farm fotowoltaicznych, skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszymi ekspertami.

Inne wpisy

Jak sprzedawać energię z fotowoltaiki?
19mar

Jak sprzedawać energię z fotowoltaiki?

Jak sprzedawać energię z Fotowoltaiki? Odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej popularne, a wśród nich…

Rozbudowa Instalacji Fotowoltaicznej o Mocy Powyżej 50 kW
12wrz

Rozbudowa Instalacji Fotowoltaicznej o Mocy Powyżej 50 kW

Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 50 kW Instalacje fotowoltaiczne są coraz popularniejszym źródłem energii odnawialnej,…

Instalacja fotowoltaiczna dla firm – wady, zalety, okres zwrotu inwestycji
13lip

Instalacja fotowoltaiczna dla firm – wady, zalety, okres zwrotu inwestycji

Instalacja fotowoltaiczna dla firm – wady, zalety, okres zwrotu inwestycji Fotowoltaika to technologia wykorzystująca energię słoneczną…

Formularz kontaktowy


CHCESZ uzyskać więcej informacji?
skontaktuj się z nami!

kontakt:

NIP: 7831866757
KRS: 0000998162
REGON: 523463264
Kapitał zakładowy: 90 000 zł

BG ENERGY GROUP © 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Scroll to Top