Farmy fotowoltaiczne

Co zyskuję inwestując w farmy fotowoltaiczne z BG Energy Group?

Dochód pasywny

Z punktu widzenia wydzierżawiającego zyskujesz stabliny dochód w formie czynszu wypłacanego raz do roku przez cały okres trawania umowy dzierżawy.

Z kolei decydując się na inwestycję w farmę fotowoltaiczną jako inwestor stajesz się niezależnym producentem energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii, którą następnie sprzedajesz na podstawie cen uzyskanych w Aukcji OZE lub poprzez sprzedaż do spółek obrotu energią na podstawie umowy PPA. 

Łatwiejszy dostęp do kredytu

Banki chętniej wspierają przedsiębiorstwa prośrodowiskowe biorące czynny udział w zielonej transformacji. Wynika to między innymi z regulacji nałożonych przez instytucje europejskie oraz wewnętrznych raportów uzwględniających finansowanie projektów w obszarze transformacji zrównoważnej gospodarki. 

Przewaga konkurencyjna

Budowa farmy fotowoltaicznej to przede wszystkim inwestycja niosąca ze sobą szereg korzyści, takich jak:

 • sprzedaż produkowanej energii w formie umowy PPA
 • ochorna przed wzrostem cen energii w przypadku produkcji energii na potrzeby przedsiębiorstwa
 •  zmniejszenie śladu węglowego produkowanego przez firmę korzystającą z energii odnawialnej
 • wizerunek świadomego i prośrodowiskowego przedsiębiorstwa.

Bezpieczeństwo

Kontrolę nad poszczególnymi etapami prac sprawuje dedykowany project manager, który raportuje poczynione postępy i udostępnia inwestorom w formie digitalowej ze zdalnym dostępem o każdej porze.

Sprawdzamy, raportujemy i optymalizujemy pracę elektrowni przez cały okres jej eksploatacji. Doświadczenie naszej kadry w brażny fotowoltiacznej pozwala na minimalizację ryzyka opóźnień i przestoju podczas procesu budowy i wielu lat eksploatacji.  

Nasza firma oferuje budowę farm fotowoltaicznych o różnej wielkości i mocy, w zależności od potrzeb naszych klientów. Współpracujemy zarówno z prywatnymi inwestorami, małymi, jak i dużymi firmami, dostarczając rozwiązania dostosowane do ich potrzeb.

Prowadzimy od A do Z proces dewelopmentu i budowy instalcji komercyjnych oraz farm fotowoltaicznych, wykorzystując przy tym panele fotowoltaiczne, inwertery oraz stacje transformatorowe renomowanych producentów co gwarantuje jakość i niezawodność naszych instalacji. 

 Na prowadzony przez nas proces dewelopmentu projektów komercyjnych oraz farmowych składa się:

 • pozyskanie gruntu w formie dzierżawy lub weryfikacja możliwości montażu instalacji na dachu przedsiębiorstwa
 • przygotowanie dokumentacji projektowo-pozwoleniowej
 • uzyskanie warunków przyłączenia
 • pomoc w uzyskaniu finansowania budowy farmy fotowoltaicznej/instalacji fotowoltaicznej
 • uzyskanie koncesji na sprzedaż energii elektrycznej
 • przeprowadzenie prac budowlanych
 • uruchomienie i odbiór elektrowni słonecznej
 • monitoring pracy instalacji, przeglądy według zaleceń producentów oraz serwis.

Koszty procesu dewelopmentu farmy fotowoltaicznej lub przemsyłowej instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 50 kW do momentu uzyskania pozwolenia na budowę, wahają się w przedziale pomiędzy 30 000 a 60 000 zł netto.

Formularz kontaktowy


CHCESZ uzyskać więcej informacji?
skontaktuj się z nami!

kontakt:

NIP: 7831866757
KRS: 0000998162
REGON: 523463264
Kapitał zakładowy: 90 000 zł

BG ENERGY GROUP © 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Scroll to Top