Instalacja Hybrydowa OZE

Zmiany klimatyczne i rosnące zapotrzebowanie na czystą energię skłaniają świat do poszukiwań innowacyjnych rozwiązań w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE). Jednym z przełomowych kroków w tej dziedzinie jest instalacja hybrydowa OZE, znana również jako cable pooling. Dzięki połączeniu różnych źródeł zielonej energii w jedną, zintegrowaną sieć, cable pooling otwiera nowy rozdział w produkcji i dystrybucji energii odnawialnej, oferując przedsiębiorstwom szansę na przewagę konkurencyjną oraz realny wkład w ochronę środowiska.

Cable pooling – innowacja w zasięgu ręki

Cable pooling to technologia, która pozwala na współdzielenie infrastruktury przesyłowej przez różne źródła odnawialnej energii (farma fotowoltaiczna i farma wiatrowa), maksymalizując efektywność i redukując koszty. Pierwsze tego typu instalacje pojawiły się w Niderlandach w 2018 roku, stanowiąc kamień milowy w rozwoju sektora OZE. W Polsce, dokładnie 13 marca 2024 roku, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił pierwszej koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w hybrydowej instalacji odnawialnych źródeł energii, co jest potwierdzeniem, że nasz kraj również podąża ścieżką zrównoważonego rozwoju. Pierwsza testowa instalacja hybrydowa OZE prezentuje model przyszłości, w którym przedsiębiorstwa mogą czerpać korzyści zarówno ekonomiczne, jak i środowiskowe.

Czym się zajmujemy

Projektujemy duże instalacje fotowoltaiczne

Pełnimy rolę Twojego przedstawiciela w procesie składania wniosków do urzędów, przygotowujemy projekt budowlany i staramy się o uzyskanie pozwolenia na budowę. Zapewniamy kompleksową dokumentację, która umożliwia wdrożenie instalacji fotowoltaicznej dla Twojej firmy.

Budujemy i uruchamiamy

W roli głównego wykonawcy, odpowiadamy za zamawianie i dostarczanie elementów instalacji fotowoltaicznej, nadzorujemy cały proces budowy oraz wykonujemy podłączenie do sieci i uruchomienie Twojej elektrowni słonecznej.

Pozyskujemy dofinansowanie

Zapewnimy wsparcie w efektywnym pozyskaniu finansowania dla Twojej inwestycji. Dostępne są różnorodne formy wsparcia, w tym dotacje, kredyty o niskim oprocentowaniu oraz elastyczne opcje leasingowe.

Pomagamy w umowie z operatorem energetycznym

Bez względu na to, czy planujesz sprzedać całą wygenerowaną energię z instalacji czy jedynie nadwyżki, służymy pomocą w negocjacjach umowy z operatorem, która zoptymalizuje czas zwrotu inwestycji.

Monitorujemy i serwisujemy

Przejmujemy odpowiedzialność za monitorowanie działania Twojej instalacji oraz zapewniamy regularne inspekcje i konserwację.

Dzierżawimy grunty

Nasze działania nie tylko wspierają firmy w osiąganiu niezależności energetycznej, ale również pragniemy sami uczestniczyć w produkcji energii odnawialnej. Dlatego z zapałem zaproponujemy wydzierżawienie Twojego terenu i zainstalujemy na nim farmę fotowoltaiczną.

Linia bezpośrednia fotowoltaika – krok do niezależności energetycznej

Kluczowym aspektem w dążeniu do niezależności energetycznej jest możliwość lokalnej produkcji energii odnawialnej i jej bezpośredniego wykorzystania przez przedsiębiorstwa, co bezpośrednio wpływa na obniżenie śladu węglowego. Linie bezpośrednie OZE umożliwiają przesyłanie wyprodukowanej energii bezpośrednio do zakładu przemysłowego bez konieczności korzystania z krajowej sieci elektroenergetycznej. Taka samowystarczalność energetyczna przekłada się na zwiększenie efektywności operacyjnej oraz przyspieszenie procesu dekarbonizacji gospodarki. Jest to odpowiedź na rosnące potrzeby dużego biznesu, dla którego priorytetem jest zarówno optymalizacja kosztów, jak i odpowiedzialne gospodarowanie zasobami.

Cable pooling Poznań i hybrydowe instalacje OZE Wielkopolska – na progu energetycznej rewolucji

Stojąc u progu rewolucji w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, BG Energy Group przyjmuje na siebie rolę pioniera i lidera w promowaniu oraz wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań takich jak cable pooling i linie bezpośrednie OZE.

Fotowoltaika dla firm to nasza specjalność. Oferujemy pełen zakres usług związanych z fotowoltaiką – od wstępnej oceny, przez projektowanie i budowę instalacji, po serwis i konserwację. Nasze farmy fotowoltaiczne i magazyny energii stanowią solidną podstawę do budowy zrównoważonego i niezależnego energetycznie biznesu. Oferujemy także pomoc przy dofinansowaniu do fotowoltaiki dla firm.

Zachęcamy do współpracy wszystkie przedsiębiorstwa, które – tak jak my – wierzą w zieloną energię i pragną aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu nowej ery energetyki. Razem możemy odmienić świat odnawialnych źródeł energii, tworząc lepszą przyszłość dla nas i kolejnych pokoleń. Zapraszamy do kontaktu i rozpoczęcia współpracy z BG Energy Group – Twoim partnerem w dziedzinie fotowoltaiki. Sprawdź!

Przyszłość zielonej energii zaczyna się dziś.

Oto pytania, na które być może szukasz odpowiedzi:

Dach Twojej firmy to nie jedyny miejsce dla instalacji fotowoltaicznej. Równie dobrze możemy ją posadowić na gruncie, obok firmy, na parkingu w formie wiaty solarnej lub na elewacji budynku.

W naszym kalkulatorze porównamy zużycie energii elektrycznej Twojego przedsiębiorstwa z prognozowaną produkcją. Następnie według Twoich preferencji dobierzemy taką moc instalacji, która będzie maksymalizowała autokonsumpcję, współpracowała z magazynem energii lub generowała nadwyżki.

Sam proces projektowy, który kończy się uzyskaniem pozwolenie na budowę, jest mocno uzależniony od tempa w jakim instytucje wydają niezbędne zgody. Etap ten trwa od 8 do 14 miesięcy. Dlatego, jeśli planujesz inwestycję w fotowoltaikę dopiero za parę lat, warto wcześniej zadbać o formalności.

Przy obecnych zawirowaniach na rynku energii, czas zwrotu inwestycji wynosi od 4 do 7 lat. Dokładne wyliczenie przedstawimy w naszym kalkulatorze.

Formularz kontaktowy


CHCESZ uzyskać więcej informacji?
skontaktuj się z nami!

kontakt:

NIP: 7831866757
KRS: 0000998162
REGON: 523463264
Kapitał zakładowy: 90 000 zł

BG ENERGY GROUP © 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Scroll to Top