Magazyny energii

Zastanawisz się jakie korzyści daje magazyn energii?

Dwukierunkowy przepływ energii

Czyli tak właściwie co?

Dwukierunkowy przepływ energii pozwala zarówno gromadzić energię elektryczną np. z nadwyżek wyprodukowanych przez instalację fotowoltaiczną, a także oddawać energię, gdy wzrasta zapotrzebowanie. Przemysłowe magazyny energii pozwalają na gromadzenie energii w czasie, gdy jest ona najtańsza, a następnie wykorzystanie jej, gdy ceny energii są wysokie. Dzięki temu możesz zaoszczędzić na kosztach energii elektrycznej i zwiększyć rentowność swojej firmy.

Optymalizacja właściwości jakościowych energii elektrycznej

Jakie parametry optymalizują magazyny energii?

Magazyny energii mogą optymalizować parametry jakościwe energii elektrycznej, takie jak napięcie czy częstotliwość. Wpływają na ogrniaczenie zmian wartości napięcia w sieci oraz współczynnika symetrii napięcia, dzięki czemu ograniczamy ryzyo wystąpienia zbyt wysokiego napięcia w sieci.

Kompensacja mocy biernej

Czym jest kompensacja mocy biernej?

To przede wszystkim oszczędność. Magazyn energii pozwala na redukcję kosztów energii biernej bez konieczności zakupu baterii kondensatorów czy baterii dławików indukcyjnych.  

Zasilanie rezerwowe w przypadku zaniku zasilania sieciowego

Prowadzisz złożone procesy produkcyjne ?

Zastosowanie magazynu energii w przedsiębiorstwie to zabezpieczenie procesów produkcyjnych w dostęp do energii elektrycznej nawet podczas przerw w dostawach z sieci energetycznej. W przypadku awarii lub przestojów w dostawie energii z zewnętrznych źródeł, magazyny energii umożliwiają ciągłe działanie Twojej firmy, co przekłada się na płynność realizacji procesów i zwiększenie sprzedaży.

Magazynowanie energii z nadwyżek produkowanych przez OZE

Jak zarabia magazyn energii?

Gdy wciągu dnia instalacja fotowoltaiczna produkuje więcej energii niż zakład jest w stanie wykorzystać, produkowana energia może zostać zmagazynowana i wykorzystana w godzinach wieczornego szczytu, gdy energia jest droższa lub sprzedana w momencie większego zapotrzebowania na rynku, jeżeli zakład nie zdoła jej wykorzystać.

Krótki czas budowy i możliwość rozbudowy

Jak długo buduje się magazyny energii?

Posadowienie i przygotowanie do uruchomienia magazynu energii opartego na technologii litowo-jonowej trwa do kilku dni. Przewidywany okres ekspolatacji magazynów w tej technologii to 20 lat. Modułowa konstrukcja pozwala na rozbudowanie magazynu, gdy wystąpi zwiększone zapotrzebowanie na tego typu elementy.

Najczęstsze pytania w kwestii magazynów energii

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z magazynem energii to wielomilionowa inwestycja, przez co inwestorom zależy, aby pracowała jak najdłużej. Długoterminowa umowa dzierżawy zawierana jest przeważnie na 29 lat i nie pozwala na zasiedzienie nieruchomości na rzecz dzierżawcy, ponieważ stanowi podstawę prawną. Umowa może zostać zawarta na dłuższy okres, jednak mit utraty gruntu po upływie 30 lat powoduje, że właściciele nie chętnie zawierają umowy z dłuższym terminem. 

Wszelkie koszty obsługi nieruchomości, takie jak chociażby podatek od nieruchomośći opłaca inwestor, a czynsz dzierżawy podlega waloryzacji o wskaźnik inflacji. 

Wydzierżawione przez BG Energy Group grunty pod budowę farm fotowoltaicznych lub budowę magazynów energii wysiewane są mieszankami traw posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne. Ma to na celu ochronę sąsiednich gruntów przed rozsiewaniem się chwastów i roślin nieporządanych w uprawach. Dodatkowo na wydzierżawionych gruntach planujemy tworzyć pasieki dla pszczół i budki lęgowe dla ptaktów.

Działka może być użytkowana do rozpoczęcia prac budowlanych, które najczęściej rozpoczynamy po zbiorach. Jeżeli jednak inwestorowi nie uda się uzyskać warunków przyłączenia, może on spróbować ponownie wystąpić o warunki przyłączenia w późniejszym terminie, zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie, lub przystąpić do uzyskania warunków przyłączenia wyłącznie przemysłowego magazynu energii. 

Masz więcej pytań w kwestii dzierżawy? Wypełnij krótki formularz lub zadzwoń, a nasi eksperci z działu weryfikacji gruntów przedstawią Ci dalszy plan działania.

Wypełnij krótki formularz i sprawdź potencjał działki

Czas na weryfikację zgłoszenia to 24 godziny, w tym czas nasi przedstawiciele przedstawią kwestie przeprowadzenia audytu działki, przekażą do konsultacji treść umowy dzierżawy, omówią propozycję czynszu odzwierciedlającą potencjał Twojej działki.


BG ENERGY GROUP © 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.