Obiekcje firm przed inwestycją w instalację fotowoltaiczną.
Dlaczego firmy się wahają?

Instalacje fotowoltaiczne to czyste i odnawialne źródło energii, które w ostatnich latach zyskały na popularności. Jednakże niektóre przedsiębiorstwa wciąż mają obiekcje przed inwestowaniem w tę technologię. W tym artykule zajmiemy się przyczynami tych obiekcji i przedstawimy argumenty, które mogą pomóc firmom podjąć decyzje w zakresie wrealizacji  instalacji fotowoltaicznej.

Koszty początkowe inwestycji

Jedną z najczęstszych obiekcji przed inwestycją w instalacje fotowoltaiczne jest koszt początkowy. Firmy mogą uważać inwestycję za drogą i nie mieć zasobów na jej sfinansowanie w pierwszej kolejności. Jednakże istotne jest rozważenie długoterminowych korzyści z inwestycji, takich jak zmniejszenie kosztów energii i potencjalne ulgi podatkowe. Warto sprawdzić ofertę Banku Gospodarstwa Krajowego, gdyż pojawiają się tam oferty niskooprocentowanych pożyczek oraz dofinasowań na transofrmację energetyczną dla przedsiębiorstw  https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/efektywnosc-energetyczna-i-oze/ , popularnym rozwiązaniem jest również uzyskanie leasingu, który pozwoli sfinansować inwestycję. 

Brak zrozumienia technologii

Innym powodem obiekcji przed inwestycją w instalacje fotowoltaiczne jest brak zrozumienia technologii. Wiele firm może nie być zaznajomionych z tym, jak działają instalacje fotowoltaiczne lub jak mogą zintegrować je z istniejącą infrastrukturą energetyczną. Jednakże istnieje wiele źródeł, które mogą pomóc w edukacji firm na temat technologii fotowoltaicznej i jej korzyści, a także firmy specjalizujące się w realizacji instalacji chętnie edukują swoich potencjalnych klientów, aby uniknąć niedomówień. Korzystnie w tej kwestii wpływa też świadomość wśród prosumentów posiadających już instalacje fotowoltaiczne w swoich prywatnych domach. 

Obawy dotyczące instalacji i konserwacji

Firmy mogą również mieć obawy dotyczące montażu i konserwacji instalacji fotowoltaicznych. Te obawy mogą obejmować czas potrzebny do realizacji budowy, utrudnienia w pracy zakładu, nakład pracy wymagany do wykonania instalacji paneli oraz konieczność utrzymania ich w optymalnym stanie działania. Jednakże współpraca z doświadczonym instalatorem może pomóc złagodzić te obawy i zapewnić, że proces instalacji przebiegnie według zaplanowanego harmonogramu. Serwis komercyjnej instalacji fotowoltaicznej powinien być wykonany raz do roku, a dane na tematy pracy instalacji można monitorować przez aplikację na smartfonie.

Ograniczona przestrzeń dla instalacji fotowoltaicznych

Inną obiekcją przed inwestycją w instalacje fotowoltaiczne jest ograniczona przestrzeń. Firmy mogą nie mieć wystarczającej powierzchni na swoich nieruchomościach, aby zainstalować panele, lub dostępna przestrzeń może nie być odpowiednia dla technologii fotowoltaicznej np. ze względu na zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze względu na bark waruknów technicznych pozwalających na budowę. Jednakże istnieje wiele kreatywnych rozwiązań, takich jak instalowanie paneli na dachach, carpotrach, ewelacji zewnętrznej czy  wykorzystanie sąsiednich terenów, których zapisy miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego nie zakazują lokalizacji przemysłowych instalacji fotowoltaicznych.

Niepewność co do zwrotu z inwestycji

Niepewność co do zwrotu z inwestycji może być kolejną przeszkodą dla firm w decyzji o inwestycji w instalacje fotowoltaiczne. Firmy mogą obawiać się, że koszt inwestycji nie zostanie zwrócony w wystarczająco krótkim czasie lub że zwrot z inwestycji nie nastąpi w ogóle. Jednakże zwykle inwestycje w instalacje fotowoltaiczne zwracają się w ciągu kilku lat (4-7 lat), a długoterminowe korzyści mogą przewyższyć początkowe koszty, ze względu na uniezależnienie się od dalszych podwyżek cen energii https://zielonagospodarka.pl/czemu-kryzys-energetyczny-nie-wywolal-boomu-na-oze-9734

Problem z uzyskaniem wymaganych pozwoleń

Problem z uzyskaniem zgody od władz lokalnych lub operatora energetycznego może również stanowić przeszkodę dla firm w inwestowaniu w instalacje fotowoltaiczne. W przypadku instalacji powyżej 50kWp wymagane są specjalne pozwolenia i zgody od władz lokalnych (decyzja o warunkach zabudowy, uzgodnienie zjazdu z drogi, pozowlenie na budowę) oraz operatora energetycznego, co wydłuża czas realizacji inwestycji i może komplikować proces, ze względu na ryzyko odmowy wydania np. warunków przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej.

Źródło własne: Odmowa wydania warunków przyłączenia dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,999 kW

Brak elastyczności w umowach z dostawcami energii

Niektóre firmy mają elastycznych umów z dostawcami energii, co może utrudnić inwestowanie w instalacje fotowoltaiczne. Umowy z dostawcami energii mogą wymagać stałych stawek lub umów długoterminowych, co może uniemożliwić firmom korzystanie z benefitów wynikających z instalacji fotowoltaicznych. Jednakże warto rozważyć różne opcje umów z dostawcami energii i negocjować elastyczne warunki umów.

Wymagania regulacyjne

Wymagania regulacyjne mogą również stanowić przeszkodę dla firm w inwestowaniu w instalacje fotowoltaiczne. Wymagania te mogą obejmować normy bezpieczeństwa lub standardy jakości specjalistycznych procesów produkcyjnych. Jednakże w większości przypadków wymagania te są uzasadnione i mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dla osób oraz środowiska. Przedsiębiorstwa i wykonawcy powinni wziąć pod uwagę te wymagania i upewnić się, że instalacja fotowoltaiczna nie wpłynie na zwiększenie ryzyka awarii lub zaburzenia procesu oraz że utrzymane zostaną odpowiednie standardy dla poszczególnych procesów.

Podsumowanie

Inwestycje w instalacje fotowoltaiczne mogą przynieść wiele korzyści dla firm, w tym zmniejszenie kosztów energii, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie wpływu zrównoważonego rozwoju. Jednakże przedsiębiorstwa mogą mieć obiekcje, takie jak koszty początkowe, brak zrozumienia technologii, obawy dotyczące montażu  i konserwacji, ograniczenia przestrzeni i niepewność co do zwrotu z inwestycji. Wymagania regulacyjne oraz problemy z uzyskaniem warunków przyłączenia i zgód od władz lokalnych również mogą stanowić przeszkodę. Jednakże, większość tych problemów może być rozwiązana poprzez właściwe planowanie.

Dla przedsiębiorstw, które rozważają inwestycję w instalacje fotowoltaiczne, ważne jest, aby dokładnie przeanalizować koszty i korzyści. Warto skonsultować się z doświadczonymi ekspertami w dziedzinie fotowoltaiki, którzy pomogą w doborze odpowiedniej technologii, optymalizacji kosztów, przygotowaniu dokumentacji i doradzą na co należy zwrócić uwagę.

Ważne jest, aby przedsiębiorstwa zrozumiały długoterminowe korzyści z inwestycji w instalacje fotowoltaiczne, takie jak zmniejszenie kosztów energii, zwiększenie niezależności energetycznej i ochrona środowiska. Inwestycje w odnawialne źródła energii są kluczowe dla przyszłości i zrównoważonego rozwoju, mogą również stanowić dodatkowe źródło przychodu dla firmy, a przedsiębiorstwa powinny brać to pod uwagę podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Inne wpisy

Jak sprzedawać energię z fotowoltaiki?
19mar

Jak sprzedawać energię z fotowoltaiki?

Jak sprzedawać energię z Fotowoltaiki? Odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej popularne, a wśród nich…

Rozbudowa Instalacji Fotowoltaicznej o Mocy Powyżej 50 kW
12wrz

Rozbudowa Instalacji Fotowoltaicznej o Mocy Powyżej 50 kW

Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 50 kW Instalacje fotowoltaiczne są coraz popularniejszym źródłem energii odnawialnej,…

Instalacja fotowoltaiczna dla firm – wady, zalety, okres zwrotu inwestycji
13lip

Instalacja fotowoltaiczna dla firm – wady, zalety, okres zwrotu inwestycji

Instalacja fotowoltaiczna dla firm – wady, zalety, okres zwrotu inwestycji Fotowoltaika to technologia wykorzystująca energię słoneczną…

Formularz kontaktowy


CHCESZ uzyskać więcej informacji?
skontaktuj się z nami!

kontakt:

NIP: 7831866757
KRS: 0000998162
REGON: 523463264
Kapitał zakładowy: 90 000 zł

BG ENERGY GROUP © 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Scroll to Top