Instalacja fotowoltaiczna dla firm - wady, zalety, okres zwrotu inwestycji

Fotowoltaika to technologia wykorzystująca energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej. Polega ona na zamianie światła słonecznego na energię elektryczną z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych. Dzięki zjawisku jakim jest efekt fotowoltaiczny wytwórca energii(np. firma) może wykorzystać fotowoltaiką, jako odnawialne źródło energii i zmniejszyć swoją zależność od konwencjonalnych dostawców energii.

Oczywistym faktem jest, że energia odnawialna odgrywa coraz większą rolę we współczesnym świecie biznesu. Firmy, które decydują się na instalację fotowoltaiki, mogą czerpać korzyści zarówno ekonomiczne, jak i środowiskowe. Przejdźmy teraz do omówienia wad, zalet i okresu zwrotu takiej inwestycji.

Wady instalacji fotowoltaicznych:

Jedną z głównych wad instalacji fotowoltaicznej dla firm jest wysoki koszt początkowy. Inwestycja w panele fotowoltaiczne, falowniki i inne niezbędne komponenty może wymagać znacznego budżetu. Jednak należy pamiętać, że koszty te mogą być stopniowo zwracane poprzez oszczędności na rachunkach za energię elektryczną.

Kolejną wadą jest zależność od warunków atmosferycznych. Oczywiście panele fotowoltaiczne wykorzystują światło słoneczne do produkcji energii, dlatego dni pochmurne, deszczowe czy zimowe mogą wpływać na wydajność instalacji. Niemniej jednak, warto zauważyć, że nawet w takich warunkach panele nadal generują energię, choć w nieco mniejszym stopniu.

Firma posiadająca kapitał lub formę finansowania instalacji fotowoltaicznej, powinna mieć świadomość, że posiadanie kapitału na budowę instalacji fotowoltaicznej nie daje pewności na jej wybudowanie. Chodzi o instalacje o mocy powyżej 50kWp, na przyłączenie których zgodę musi wydać operator energetyczny. Obecnie w sejmie przyjęto ustawę, która umożliwia przyłączenie do sieci instalacji o mocy 150kW bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. W 2022 roku odnotowano 5 789 odmów wydania warunków przyłączenia do sieci. Jednak zdecydowana większość tych odmów dotyczy farm fotowoltaicznych, które nie wykorzystują energii autokonsumpcji, tak jak ma to miejsce w przypadku przedsiębiorstw, a produkują energię wyłącznie na sprzedaż. 

Zalety instalacji fotowoltaicznej w przedsiębiorstwie

Jedną z największych zalet instalacji fotowoltaicznej dla firm jest obniżenie kosztów energii elektrycznej. Korzystanie z własnej energii słonecznej pozwala zredukować wydatki związane z zakupem energii od konwencjonalnych dostawców. To szczególnie ważne dla firm, które zużywają duże ilości energii i chcą zwiększyć swoją rentowność. Oszczędności z instalacji fotowoltaicznej w przedsiębiorstwie mogą sięgać ponad 30% przy odpowiednio dobranej mocy.

Instalacja fotowoltaiczna daje firmie większą niezależność energetyczną. Dzięki posiadaniu własnego źródła energii, firma staje się mniej zależna od zmian cen energii elektrycznej na rynku. W przypadku wzrostu cen energii, firma korzystająca z fotowoltaiki będzie mogła kontynuować swoją działalność bez obaw o wyższe rachunki za prąd.

Korzyści środowiskowe to również ważny aspekt instalacji fotowoltaicznej dla firm. Fotowoltaika jest czystym źródłem energii, które nie emituje substancji szkodliwych do atmosfery. Wykorzystanie energii słonecznej pomaga w redukcji emisji gazów cieplarnianych i zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Dlatego instalacja fotowoltaiczna dla firm może przyczynić się do poprawy wizerunku firmy jako ekologicznie odpowiedzialnej oraz pomóc w pozyskaniu nowych klientów oraz łatwiejszym dostępie do zewnętrznego finansowania działalności (kredyty, dotacje, leasingi, programy unijne).

Instalacja fotowoltaiczna jest inwestycją długoterminową dla firm. Mimo wysokiego kosztu początkowego, zwrócony on może być poprzez oszczędności na rachunkach za energię elektryczną. Ponadto, panele fotowoltaiczne mają długą żywotność, co oznacza, że mogą dostarczać energię przez wiele lat, przynosząc firmie korzyści ekonomiczne.

Okres zwrotu inwestycji

Okres zwrotu inwestycji w instalację fotowoltaiczną dla firmy może się różnić w zależności od różnych czynników. Należy wziąć pod uwagę m.in. koszt instalacji, wielkość systemu fotowoltaicznego, lokalizację firmy, stopę zwrotu energii oraz obowiązujące subsydia i ulgi podatkowe. Każda firma powinna chcąca dokonać realnych kalkulacji powinna zgłosić się do operatora po Profilowy Raport Zużycia Energii, aby oszacować okres zwrotu inwestycji dla swojego konkretnego przypadku. Szacunkowo zwrot z instalacji o mocy 500kW dla przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych, pracującego w cyklu 3 zmianowych to nieco ponad 4,5 roku.

Dla ułatwienia oszacowania okresu zwrotu inwestycji, stworzyliśmy autorski kalkulator, który na podstawie profilowego raportu zużycia energii przedsiębiorstwa oraz danych nasłonecznienia dla danej lokalizacji, ukazuje nam dokładne dane, na których możemy bazować przy planowaniu mocy instalacji. Przy korzystaniu z takiego kalkulatora, należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki, takie jak koszty instalacji, zużycie energii elektrycznej w firmie, ceny zakupu energii oraz sprzedaży potencjalnych nadwyżek.

Po wykonaniu projektu budowlanego farmy fotowoltaicznej należy uzyskać niezbędne zgody i pozwolenie na budowę. Ustawowo termin na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę to 65 dni. W zależności od okoliczności może wystąpić również konieczność uzgodnień z władzami samorządowymi np. w kwestii pozwolenia na wycinkę drzew.

Podsumowanie

Podsumowując, instalacja fotowoltaiczna dla firm posiada zarówno wady, jak i znaczne zalety. Mimo wysokich kosztów początkowych i pewnej zależności od warunków atmosferycznych, korzyści w postaci obniżenia kosztów energii elektrycznej, zwiększenia niezależności energetycznej, ochrony środowiska, zwiększenia konkurencyjności oraz inwestycji długoterminowej są niezaprzeczalne. Przed podjęciem decyzji o montażu instalacji fotowoltaicznej, warto przeprowadzić analizę kosztów i korzyści, aby oszacować potencjalne oszczędności i okres zwrotu inwestycji dla swojej firmy. Skontaktuj się z nami, a my przygotujemy dla Ciebie szczegółową kalkulację oraz zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązanie. Pamiętaj, że licznie wielkości instalacji fotowoltaicznej dla firmy na kalkulatorze przeznaczonym do kalkulacji instalacji na domkach jednorodzinnych, często mija się z realnym zapotrzebowaniem, ponieważ nie uwzględnia charakterystyki pracy Twojego przedsiębiorstwa.

Inne wpisy

Jak sprzedawać energię z fotowoltaiki?
19mar

Jak sprzedawać energię z fotowoltaiki?

Jak sprzedawać energię z Fotowoltaiki? Odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej popularne, a wśród nich…

Rozbudowa Instalacji Fotowoltaicznej o Mocy Powyżej 50 kW
12wrz

Rozbudowa Instalacji Fotowoltaicznej o Mocy Powyżej 50 kW

Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 50 kW Instalacje fotowoltaiczne są coraz popularniejszym źródłem energii odnawialnej,…

Instalacja fotowoltaiczna dla firm – wady, zalety, okres zwrotu inwestycji
13lip

Instalacja fotowoltaiczna dla firm – wady, zalety, okres zwrotu inwestycji

Instalacja fotowoltaiczna dla firm – wady, zalety, okres zwrotu inwestycji Fotowoltaika to technologia wykorzystująca energię słoneczną…

Formularz kontaktowy


CHCESZ uzyskać więcej informacji?
skontaktuj się z nami!

kontakt:

NIP: 7831866757
KRS: 0000998162
REGON: 523463264
Kapitał zakładowy: 90 000 zł

BG ENERGY GROUP © 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Scroll to Top